DOŚWIADCZENIA NA ZWIERZĘTACH

077 - Numer OMD UM w Lublinie w Rejestrze hodowców prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doswiadczeń na Zwierzętach powołała członków nowych Lokalnych Komisji Etycznych, które rozpoczynają swoją pracę z dniem 1 lutego 2016 r. Jednostki podległe dotychczas I LKE w Lublinie są aktualnie podległe Lokalnej Komisji Etycznej działającej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

Wnioski należy składać do Lokalnej Komisji Etycznej na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sekretarz p. Urszula Polak

Adres mailowy: urszula.polak @up.lublin.pl

 

W związku z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, która weszła w życie z dniem 27 maja 2015r. zmianie ulegają m.in. zasady składania wniosków do  Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w  Lublinie oraz uzyskiwania zezwoleń indywidualnych na prowadzenie badań z wykorzystaniem zwierząt. Począwszy od dnia 27 maja 2015 roku wnioski do Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie o wydanie zgody na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach oraz wnioski o wydanie zgody na dodatkowe osoby przeprowadzające doświadczenia lub uczestniczące w doświadczeniu muszą być składane na nowych zasadach. Dotychczasowe zezwolenia indywidualne na prowadzenie badań na zwierzętach są ważne do końca 2015 roku, natomiast od 1 stycznia 2016 roku zgodę Komisji na prowadzenie badań na zwierzętach na nowych zasadach będą mogły uzyskać jedynie osoby, które odbędą szkolenia i uzyskają zezwolenia określone w Ustawie z dnia 15 stycznia 2015 roku i stosownym rozporządzeniu do tej Ustawy. Formularze dostępne na stronie Ośrodka Medycyny Doświadczalnej.

 

Razem z wersją papierową wniosku Wnioskodawca powinien dostarczyć formularz potwierdzający zgodność wersji elektronicznej z papierową oraz  zgodę na przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej  (Formularz  zgodności wersji elektronicznej z papierową oraz zgoda na korespondencję e-mailową).

 

 

KOMUNIKATY

 

Informujemy, iż w Rejestrze hodowców, prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodkowi Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został nadany numer 077.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w szkoleniu w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, mogą uczestniczyć pracownicy naukowo-techniczni, którzy posiadają:

  • dyplom studiów wyższych w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz
  • roczny staż pracy ze zwierzętami. Jest to warunek ustawowy do uzyskania wyznaczenia na osobę wykonującą procedury.
  • Pracownicy posiadający stopień naukowy doktora w wyżej wymienionych dziedzinach nauk i 3 letni staż pracy ze zwierzętami, uzyskają wyznaczenie na osobę planującą procedury.