DOŚWIADCZENIA NA ZWIERZĘTACH

077 - Numer OMD UM w Lublinie w Rejestrze hodowców prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doswiadczeń na Zwierzętach powołała członków nowych Lokalnych Komisji Etycznych, które rozpoczynają swoją pracę z dniem 1 lutego 2016 r. Jednostki podległe dotychczas I LKE w Lublinie są aktualnie podległe Lokalnej Komisji Etycznej działającej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

Wnioski należy składać do Lokalnej Komisji Etycznej na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sekretarz p. Urszula Polak

Adres mailowy: urszula.polak @up.lublin.pl

 

W związku z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, która weszła w życie z dniem 27 maja 2015r. zmianie ulegają m.in. zasady składania wniosków do  Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w  Lublinie oraz uzyskiwania zezwoleń indywidualnych na prowadzenie badań z wykorzystaniem zwierząt. Począwszy od dnia 27 maja 2015 roku wnioski do Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie o wydanie zgody na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach oraz wnioski o wydanie zgody na dodatkowe osoby przeprowadzające doświadczenia lub uczestniczące w doświadczeniu muszą być składane na nowych zasadach. Dotychczasowe zezwolenia indywidualne na prowadzenie badań na zwierzętach są ważne do końca 2015 roku, natomiast od 1 stycznia 2016 roku zgodę Komisji na prowadzenie badań na zwierzętach na nowych zasadach będą mogły uzyskać jedynie osoby, które odbędą szkolenia i uzyskają zezwolenia określone w Ustawie z dnia 15 stycznia 2015 roku i stosownym rozporządzeniu do tej Ustawy. Formularze dostępne na stronie Ośrodka Medycyny Doświadczalnej.

 

Razem z wersją papierową wniosku Wnioskodawca powinien dostarczyć formularz potwierdzający zgodność wersji elektronicznej z papierową oraz  zgodę na przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej  (Formularz  zgodności wersji elektronicznej z papierową oraz zgoda na korespondencję e-mailową).

 

 

KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2018 roku obowiązują ustalone w dniu 15 grudnia 2017 na posiedzeniu  Krajowej Komisji Etycznej nowe wzory nietechnicznego streszczenia doświadczenia, wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach oraz wniosków o dodatkowe osoby, dodatkowe zwierzęta i dodatkowe procedury. Dokumenty te dostępne na stronie internetowej pod adresem:

http://www.omd.umlub.pl/vademecum/doswiadczenia-na-zwierzetach/formularze/   

 

 

lub

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/