SZKOLENIA

Listopad-grudzień 2018. Szkolenia w zakresie przeprowadzania doświadczeń, postępowania ze zwierzętami oraz metod eutanazji.

 

          Szanowni Państwo.

 

          W związku z planowaną organizacją kolejnej edycji szkolenia w zakresie przeprowadzania doświadczeń, postępowania ze zwierzętami oraz metod eutanazji celem uzyskania indywidualnego wyznaczenia dla osób planujących, wykonujących i uczestniczących w wykonywaniu procedur, uprzejmie proszę wszystkie zainteresowane osoby o dokonanie elektronicznego zgłoszenia poprzez wypełnienie aktywnego formularza rejestracyjnego do dnia do dnia 26 października 2018r.

Realizacja przedmiotowego szkolenia przewidziana jest w łącznym wymiarze ok. 80 godzin w miesiącu listopadzie i grudniu br. Poszczególne bloki tematyczne prowadzone będą w systemie weekendowym dla studentów oraz w dni powszednie dla pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów.   

Opłata za udział w szkoleniu wynosić będzie  ok. 230 zł od osoby w zależności od liczby uczestników.

Po zweryfikowaniu nadesłanych zgłoszeń, przekazane zostaną Państwu szczegółowe informacje, dotyczące miejsca i terminów zajęć oraz warunków odpłatności.

  Przedmiotowe szkolenie uwzględniać będzie również tematykę dotyczącą uśmiercania zwierząt. Tym samym osoby uczestniczące w poprzednich edycjach szkolenia mogą uzupełnić zakres zdobytych wcześniej kompetencji, poprzez uczestnictwo wyłącznie w tym bloku tematycznym. Opłata za udział w tej części szkolenia zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby godzin.

 

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy szkolenia

Formularz rejestracyjny