SZKOLENIA

Kolejna edycja szkolenia w zakresie postępowania ze zwierzętami

Szanowni Państwo.

 

            W związku z planowaną przez Ośrodek Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie, organizacją kolejnej edycji szkolenia w zakresie postępowania ze zwierzętami, celem uzyskania indywidualnego wyznaczenia dla osób planujących, wykonujących i uczestniczących w wykonywaniu procedur, uprzejmie informuje się, iż realizacja przedmiotowego szkolenia planowana jest w łącznym wymiarze 49 godzin, w niżej podanych terminach:

28.03.2017r. –   9.00-14.00 – 5 godz.

29.03.2017r. – 11.45-13.00 – 2 godz.

30.03.2017r. –   8.00-16.00 – 8 godz.

31.03.2017r. – 11.30-15.00 – 4 godz.

03.04.2017r. – 12.00-15.00 – 3 godz.

04.04.2017r. –   9.00-14.00 – 5 godz.

05.04.2017r. – 11.45-13.00 – 2 godz.

06.04.2017r. –   8.00-16.00 – 8 godz.

07.04.2017r. – 11.30-15.00 – 4 godz.

10.04.2017r. – 12.00-15.00 – 3 godz.

11.04.2017r. –   9.00-14.00 – 5 godz.

 

Wszystkie osoby zainteresowane przedmiotowym szkoleniem uprzejmie proszone są o przesłanie, do dnia 03 marca 2017r, formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: omd.szkolenia@umlub.pl
 

Po zweryfikowaniu listy potencjalnych uczestników, przekazana zostanie Państwu informacja dotycząca warunków odpłatności oraz miejsca realizacji zajęć.

Opłata z tytułu uczestnictwa w szkoleniu wynosić będzie ok. 200 zł i będzie można jej dokonać przelewem lub w formie przesunięcia środków z tematu badawczego.

 

W przypadku zgłoszenia się znacznej liczby studentów, którzy mogliby uczestniczyć w szkoleniu wyłącznie w systemie weekendowym, przewiduje się ustalenie innego harmonogramu zajęć.

Osoby zainteresowane weekendowymi zajęciami proszone są o podanie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym.

 

Ponadto, w w/w formularzu, można wskazać potencjalnych uczestników, którzy chcieliby wziąć udział w angielskojęzycznej wersji szkolenia. W przypadku wystarczającej liczby osób zainteresowanych, OMD przewiduje zorganizowanie specjalnego kursu.

 

 

                          Z poważaniem

                          Organizatorzy szkolenia

Pliki do pobrania