SZKOLENIA

Informacja dla uczestników szkolenia w zakresie postępowania ze zwierzętami

Szanowni Państwo.

 

W odpowiedzi na otrzymane od Państwa zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie, uprzejmie informujemy, iż na podstawie deklaracji większości uczestników, podjęto decyzję o zorganizowaniu przedmiotowego szkolenia w systemie umożliwiającym uczestnictwo różnych grup osób zainteresowanych  wykonywaniem procedur z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych.

Podstawowy poziom kursu adresowany głównie do osób uczestniczących (np. studenci) w doświadczeniach zostanie zorganizowany w systemie weekendowym, w niżej podanych terminach:

  1. 18.03.2017r. w godz. 9.00 - 15.00
  2. 19.03.2017r. w godz. 8.00 - 17.00
  3. 26.03.2017r. w godz. 8.00 - 17.00
  4. 02.04.2017r. w godz. 8.00 - 17.00

 

Rozszerzenie podstawowego poziomu kursu o zajęcia przeznaczone dla osób również planujących i wykonujących doświadczenia, nastąpi w dodatkowych terminach:

1.      28.03.2017r. w godz. 9.00 - 14.00

2.      30.03.2017r. w godz. 13.30-16.30

3.      03.04.2017r. w godz. 12.00-15.00

4.      04.04.2017r. w godz.   9.00-14.00

 

Zajęcia będą odbywały się w auli budynku Collegium Anatomicum przy ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie.

 

Osoby, które zgłosiły swój udział w szkoleniu proszone są o dokonanie opłaty w wysokości 200 zł  przelewem na rachunek bankowy o nr :

94 1020 3147 0000 8002 0084 6238      do dnia 19.03.2017r. 

 

Uprzejmie prosimy o podanie w tytule płatności imienia i nazwiska uczestnika oraz dopisku „Szkolenie OMD”.

 

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów szkolenia ze środków statutowych przeznaczonych na działalność naukowo-badawczą. W takim przypadku obowiązuje standardowa procedura uzyskania zgody Prorektora do Spraw Nauki na obciążenie wyżej wymienioną kwotą danego tematu badawczego. Wnioski należy składać w formie zapotrzebowania w elektronicznym systemie EGERIA i przekazać je najpierw do Kierownika Ośrodka Medycyny Doświadczalnej.

 

                          Z poważaniem

                          Organizatorzy szkolenia

Pliki do pobrania