2019

Publikacje z 2019 roku

 

  • E. Kozioł, F.S. S. Deniz, I.E. Irhan, L. Marcourt, B. Budzyńska, J.-L. Woldender, A.D. Crawford, K. Skalicka-Woźniak. High-performance counter-current chromatography isolation and initial neuroactivity characterization of furanocoumarin derivatives from Peucedanum alsaticum L (Apiaceae). Phytomedicine 2019 vol. 54, s. 259-264, bibliogr. poz. 32.
  • E. Magli, E. Kędzierska, A.A. Kaczor, B. Severino, A. Corvino, E. Perissutti, F. Frecentese, I. Saccone, P. Massarelli, E, Gibuła-Tarłowska. Synthesis, Docking Studies, and Pharmacological Evaluation of 5HT2C Ligands Containing the N’-Cyanoisonicotinamidine or N’-Cyanopicolinamidine Nucleus. Arch Pharm (Weinheim) 2019, 352, e1800373, doi:10.1002/ardp.201800373.
  • J. Kowalczyk, O. Wronikowska, M. Mociąg, K. Kaszubska, B. Budzyńska. Patomechanizm i farmakoterapia migreny - tryptany vs. NLPZ. (Pathomechanism and pharmacotherapy of migraine - triptans vs. NSAIDs.). W: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu : Choroby. Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny Poznań 2019, Młodzi Naukowcy, s. 85-90, bibliogr, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, 978-83-66139-89-3.
  • K.M. Targowska-Duda, B. Budzińska, A. Michalak, K. Jóźwiak, G. Biała, H.R. Arias. 3-Furan-2-yl-N-p-tolyl-acrylamide, a highly selective positive allosteric modulator of α7 nicotinic receptors, produces anxiolytic-like activity in mice. J. Psychopharmacol. 2019 vol. 33 nr 5, s. 558-561, bibliogr. poz. 30. DOI: 10.1177/0269881118821100
  • M. Kondej, T.M. Wróbel, A.G. Silva, P. Stępnicki, O. Koszła, E. Kędzierska, A. Bartyzel, G. Biała, D. Matosiuk, M.I. Loza. Synthesis, Pharmacological and Structural Studies of 5-Substituted-3-(1-Arylmethyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-Yl)-1H-Indoles as Multi-Target Ligands of Aminergic GPCRs. Eur J Med Chem 2019, 180, 673–689, doi:10.1016/j.ejmech.2019.07.050.
  • O. Wronikowska, A. Michalak, K. Sklaicka-Woźniak, A.D. Crawford, B. Budzyńska. Fishing for a deeper understanding of nicotine effects using zebrafish behavioural models. Prog. Neuro-Psychopharm. Biol. Psychiatr. 2020 vol. 98, s. 1-10, 109826, bibliogr. poz. 67.

Budynek OMD