KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej

http://www.omd.umlub.pl

 

ul. Dra K. Jaczewskiego 8d, 20-090 Lublin

 

Telefon:+48 81 448-59-00
            +48 81 448-59-04
            +48 81 448-59-03
E-mail: omd@umlub.pl

KIEROWNIK OMD

dr n. med. Mirosław Łańcut

 

Telefon: +48 81 448-59-02

 

E-mail: miroslaw.lancut@umlub.pl

LEKARZ WETERYNARII

 

lek.wet. Małgorzata Janik

 

Telefon: +48 81 448-59-13

E-mail: malgorzata.janik@umlub.pl