AKTUALNOŚCI

25.07.2016

Komunikat ws. zaświadczeń o odbytym stażu lub praktykach

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, składając wniosek do Dziekana Wydziału  o indywidualne wyznaczenie dla osoby planującej i przeprowadzającej procedury na zwierzętach, a także osoby uśmiercającej zwierzęta w procedurze, należy jednocześnie dostarczyć zaświadczenie o odbyciu stażu lub praktyki w tym zakresie. Wobec powyższego osoby posiadające takie wyznaczenia proszone są o dostarczenie do Ośrodka Medycyny Doświadczalnej kopii zaświadczeń o odbytym stażu lub praktyce.

Wzory zaświadczeń dostępne są na stronie internetowej OMD.

Ścieżka dostępu: (VADEMECUM / ŚCIEŻKA POSTĘPOWANIA / 1. Wniosek o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej składany DO DZIEKANA WYDZIAŁU / Pliki do pobrania).

KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2018 roku obowiązują ustalone w dniu 15 grudnia 2017 na posiedzeniu  Krajowej Komisji Etycznej nowe wzory nietechnicznego streszczenia doświadczenia, wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach oraz wniosków o dodatkowe osoby, dodatkowe zwierzęta i dodatkowe procedury. Dokumenty te dostępne na stronie internetowej pod adresem:

http://www.omd.umlub.pl/vademecum/doswiadczenia-na-zwierzetach/formularze/   

 

 

lub

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/