AKTUALNOŚCI

25.07.2016

Komunikat ws. zaświadczeń o odbytym stażu lub praktykach

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, składając wniosek do Dziekana Wydziału  o indywidualne wyznaczenie dla osoby planującej i przeprowadzającej procedury na zwierzętach, a także osoby uśmiercającej zwierzęta w procedurze, należy jednocześnie dostarczyć zaświadczenie o odbyciu stażu lub praktyki w tym zakresie. Wobec powyższego osoby posiadające takie wyznaczenia proszone są o dostarczenie do Ośrodka Medycyny Doświadczalnej kopii zaświadczeń o odbytym stażu lub praktyce.

Wzory zaświadczeń dostępne są na stronie internetowej OMD.

Ścieżka dostępu: (VADEMECUM / ŚCIEŻKA POSTĘPOWANIA / 1. Wniosek o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej składany DO DZIEKANA WYDZIAŁU / Pliki do pobrania).

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT PROREKTORA DO SPRAW NAUKI

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu Prorektora do Spraw Nauki w sprawie składania zapotrzebowań na zwierzęta laboratoryjne i badania naukowe realizowane w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Komunikat zamieszczony jest w zakładce - ZAMÓWIENIA W OMD (górna belka naszej strony internetowej); adres: http://www.omd.umlub.pl/zamowienia-w-omd/
Przed złożeniem, obowiązującej od dn. 6 lutego 2017 roku formy zamówienia w systemie EGERIA, zamawiający proszeni są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka (tel. 81 448 59 02), w celu ustalenia aktualnych możliwości hodowlanych jednostki.