AKTUALNOŚCI

25.07.2016

Komunikat ws. zaświadczeń o odbytym stażu lub praktykach

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, składając wniosek do Dziekana Wydziału  o indywidualne wyznaczenie dla osoby planującej i przeprowadzającej procedury na zwierzętach, a także osoby uśmiercającej zwierzęta w procedurze, należy jednocześnie dostarczyć zaświadczenie o odbyciu stażu lub praktyki w tym zakresie. Wobec powyższego osoby posiadające takie wyznaczenia proszone są o dostarczenie do Ośrodka Medycyny Doświadczalnej kopii zaświadczeń o odbytym stażu lub praktyce.

Wzory zaświadczeń dostępne są na stronie internetowej OMD.

Ścieżka dostępu: (VADEMECUM / ŚCIEŻKA POSTĘPOWANIA / 1. Wniosek o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej składany DO DZIEKANA WYDZIAŁU / Pliki do pobrania).

KOMUNIKATY

 

Informujemy, iż w Rejestrze hodowców, prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodkowi Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został nadany numer 077.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w szkoleniu w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, mogą uczestniczyć pracownicy naukowo-techniczni, którzy posiadają:

  • dyplom studiów wyższych w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz
  • roczny staż pracy ze zwierzętami. Jest to warunek ustawowy do uzyskania wyznaczenia na osobę wykonującą procedury.
  • Pracownicy posiadający stopień naukowy doktora w wyżej wymienionych dziedzinach nauk i 3 letni staż pracy ze zwierzętami, uzyskają wyznaczenie na osobę planującą procedury.