INFORMACJE

17.06.2019

20th International Congress of the Polish Pharmacological Society Lublin, 5-7 June 2019

Miło nam poinfornować, iż na 20 Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Ośrodek Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprezentował możliwości przeprowadzenia badań na modelu ryb danio rerio.

KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2018 roku obowiązują ustalone w dniu 15 grudnia 2017 na posiedzeniu  Krajowej Komisji Etycznej nowe wzory nietechnicznego streszczenia doświadczenia, wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach oraz wniosków o dodatkowe osoby, dodatkowe zwierzęta i dodatkowe procedury. Dokumenty te dostępne na stronie internetowej pod adresem:

 

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/