AKTUALNOŚCI

22.06.2016

Komunikat w sprawie zakupu zwierząt laboratoryjnych

W związku z rozpoczętą przez Ośrodek Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie hodowlą zwierząt laboratoryjnych tj. myszy Swiss C57BL/6, szczurów Long Evans i Wistar oraz ryb Danio rerio, uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość udostępnienia określonych gatunków zwierząt do celów realizacji badań naukowych. Wystandaryzowane zwiarzęta, udostępniane przez wyżej wymienioną jednostkę spełniać będą najwyższe normy hodowlane. Dzięki temu możliwa będzie redukcja liczby zwierząt w doświadczeniu, zmniejszenie kosztów badań, powtarzalność wyników doświadczenia, łatwość prowadzenia eksperymentów genetycznych oraz prezycyzja oceny czynników pozagenetycznych.

 

Poniżej zamieszczamy pełny komunikat Prorektora do Spraw Nauki w sprawie zakupu zwierząt laboratoryjnych.

KOMUNIKATY

 

Informujemy, iż w Rejestrze hodowców, prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodkowi Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został nadany numer 077.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w szkoleniu w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, mogą uczestniczyć pracownicy naukowo-techniczni, którzy posiadają:

  • dyplom studiów wyższych w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz
  • roczny staż pracy ze zwierzętami. Jest to warunek ustawowy do uzyskania wyznaczenia na osobę wykonującą procedury.
  • Pracownicy posiadający stopień naukowy doktora w wyżej wymienionych dziedzinach nauk i 3 letni staż pracy ze zwierzętami, uzyskają wyznaczenie na osobę planującą procedury.