AKTUALNOŚCI

22.06.2016

Komunikat w sprawie zakupu zwierząt laboratoryjnych

W związku z rozpoczętą przez Ośrodek Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie hodowlą zwierząt laboratoryjnych tj. myszy Swiss C57BL/6, szczurów Long Evans i Wistar oraz ryb Danio rerio, uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość udostępnienia określonych gatunków zwierząt do celów realizacji badań naukowych. Wystandaryzowane zwiarzęta, udostępniane przez wyżej wymienioną jednostkę spełniać będą najwyższe normy hodowlane. Dzięki temu możliwa będzie redukcja liczby zwierząt w doświadczeniu, zmniejszenie kosztów badań, powtarzalność wyników doświadczenia, łatwość prowadzenia eksperymentów genetycznych oraz prezycyzja oceny czynników pozagenetycznych.

 

Poniżej zamieszczamy pełny komunikat Prorektora do Spraw Nauki w sprawie zakupu zwierząt laboratoryjnych.

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT PROREKTORA DO SPRAW NAUKI

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu Prorektora do Spraw Nauki w sprawie składania zapotrzebowań na zwierzęta laboratoryjne i badania naukowe realizowane w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Komunikat zamieszczony jest w zakładce - ZAMÓWIENIA W OMD (górna belka naszej strony internetowej); adres: http://www.omd.umlub.pl/zamowienia-w-omd/
Przed złożeniem, obowiązującej od dn. 6 lutego 2017 roku formy zamówienia w systemie EGERIA, zamawiający proszeni są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka (tel. 81 448 59 02), w celu ustalenia aktualnych możliwości hodowlanych jednostki.