AKTUALNOŚCI

22.06.2016

Komunikat w sprawie zakupu zwierząt laboratoryjnych

W związku z rozpoczętą przez Ośrodek Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie hodowlą zwierząt laboratoryjnych tj. myszy Swiss C57BL/6, szczurów Long Evans i Wistar oraz ryb Danio rerio, uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość udostępnienia określonych gatunków zwierząt do celów realizacji badań naukowych. Wystandaryzowane zwiarzęta, udostępniane przez wyżej wymienioną jednostkę spełniać będą najwyższe normy hodowlane. Dzięki temu możliwa będzie redukcja liczby zwierząt w doświadczeniu, zmniejszenie kosztów badań, powtarzalność wyników doświadczenia, łatwość prowadzenia eksperymentów genetycznych oraz prezycyzja oceny czynników pozagenetycznych.

 

Poniżej zamieszczamy pełny komunikat Prorektora do Spraw Nauki w sprawie zakupu zwierząt laboratoryjnych.

KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2018 roku obowiązują ustalone w dniu 15 grudnia 2017 na posiedzeniu  Krajowej Komisji Etycznej nowe wzory nietechnicznego streszczenia doświadczenia, wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach oraz wniosków o dodatkowe osoby, dodatkowe zwierzęta i dodatkowe procedury. Dokumenty te dostępne na stronie internetowej pod adresem:

http://www.omd.umlub.pl/vademecum/doswiadczenia-na-zwierzetach/formularze/   

 

 

lub

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/