O NAS

Dane kontaktowe

ul. Dra K. Jaczewskiego 8d, 20-090 Lublin

 

Telefon: +48 81 448-59-00
             +48 81 448-59-04
             +48 81 448-59-03

 

 E-mail: omd@umlub.pl

 

KIEROWNIK OMD

 

dr n. med. Mirosław Łańcut

 

Telefon: +48 81 448-59-02

 

E-mail: miroslaw.lancut@umlub.pl

 

----------------------------------------------------------------------------

 

LEKARZ WETERYNARII

 

lek.wet. Małgorzata Janik

 

Telefon: +48 81 448-59-13

E-mail: malgorzata.janik@umlub.pl

KOMUNIKATY

 

Informujemy, iż w Rejestrze hodowców, prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodkowi Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został nadany numer 077.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w szkoleniu w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, mogą uczestniczyć pracownicy naukowo-techniczni, którzy posiadają:

  • dyplom studiów wyższych w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz
  • roczny staż pracy ze zwierzętami. Jest to warunek ustawowy do uzyskania wyznaczenia na osobę wykonującą procedury.
  • Pracownicy posiadający stopień naukowy doktora w wyżej wymienionych dziedzinach nauk i 3 letni staż pracy ze zwierzętami, uzyskają wyznaczenie na osobę planującą procedury.