Zakład Inżynierii Genetycznej (GMO)

Decyzją Ministra Środowiska nr 235/2016 z dnia 28.11.2016r. Ośrodek Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie uzyskał zezwolenie na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczanych do I kategorii zagrożenia.

KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2018 roku obowiązują ustalone w dniu 15 grudnia 2017 na posiedzeniu  Krajowej Komisji Etycznej nowe wzory nietechnicznego streszczenia doświadczenia, wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach oraz wniosków o dodatkowe osoby, dodatkowe zwierzęta i dodatkowe procedury. Dokumenty te dostępne na stronie internetowej pod adresem:

http://www.omd.umlub.pl/vademecum/doswiadczenia-na-zwierzetach/formularze/   

 

 

lub

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/