GABINET WETERYNARYJNY

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Nr XLIII z dnia 1 lutego 2017 roku, Gabinet Weterynaryjny stał się jednostką statutową uczelni i wszedł w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie.


Dnia 24 lutego 2017 roku, Uchwałą nr 931/2017/VI Rej. ZLZ Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  wpisano do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, jednostkę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pn. „Gabinet Weterynaryjny Ośrodka Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie”.

 

Gabinet Weterynaryjny OMD UM w Lublinie działa na podstawie ustawy z dn. 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. 2004 Nr 11 poz. 95).

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT PROREKTORA DO SPRAW NAUKI

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu Prorektora do Spraw Nauki w sprawie składania zapotrzebowań na zwierzęta laboratoryjne i badania naukowe realizowane w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Komunikat zamieszczony jest w zakładce - ZAMÓWIENIA W OMD (górna belka naszej strony internetowej); adres: http://www.omd.umlub.pl/zamowienia-w-omd/
Przed złożeniem, obowiązującej od dn. 6 lutego 2017 roku formy zamówienia w systemie EGERIA, zamawiający proszeni są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka (tel. 81 448 59 02), w celu ustalenia aktualnych możliwości hodowlanych jednostki.