GABINET WETERYNARYJNY

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Nr XLIII z dnia 1 lutego 2017 roku, Gabinet Weterynaryjny stał się jednostką statutową uczelni i wszedł w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie.


Dnia 24 lutego 2017 roku, Uchwałą nr 931/2017/VI Rej. ZLZ Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  wpisano do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, jednostkę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pn. „Gabinet Weterynaryjny Ośrodka Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie”.

 

Gabinet Weterynaryjny OMD UM w Lublinie działa na podstawie ustawy z dn. 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. 2004 Nr 11 poz. 95).

KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2018 roku obowiązują ustalone w dniu 15 grudnia 2017 na posiedzeniu  Krajowej Komisji Etycznej nowe wzory nietechnicznego streszczenia doświadczenia, wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach oraz wniosków o dodatkowe osoby, dodatkowe zwierzęta i dodatkowe procedury. Dokumenty te dostępne na stronie internetowej pod adresem:

http://www.omd.umlub.pl/vademecum/doswiadczenia-na-zwierzetach/formularze/   

 

 

lub

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/